TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1957 .

CAO NGUYÊN


 
Tên bộ tem:Cao nguyên
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:5
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng 40 xu
Ngày phát hành:07/07/1957
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Bộ Tài chính Nhật (Tokyo)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1957-07-07-a-A14-tem-vnch-cao-nguyen-dan-voi

Đoàn voi

Scott:63
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):25,5 x 40
1957-07-07-b-A14-tem-vnch-cao-nguyen-dan-voi

Đoàn voi

Scott:64
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):25,5 x 40
template

Một kiểu nhà sàn

Scott:65
Giá mặt (VNĐ): 90 xu
Kích thước (mm):25,5 x 40
1957-07-07-d-A14-tem-vnch-cao-nguyen-mot-kieu-nha

Một kiểu nhà sàn

Scott:66
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 40
template

Một kiểu nhà sàn

Scott:67
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 40

Login

Lost your password?