TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1957 .

QUỐC HỘI
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Quốc hội Việt Nam
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:6
Tổng giá mặt tem (VNĐ):21 đồng 30 xu
Ngày phát hành:26/10/1957
Phương pháp in:Ống đồng hai màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Giesecke & Devrient (Munich, CHLB Đức)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Nhân dịp kỷ niệm Đệ nhị Chu niên VNCH.
 
1957-10-26-a-A16-tem-vnch-quoc-hoi-viet-nam
Scott:73
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):26 x 36
1957-10-26-b-A16-tem-vnch-quoc-hoi-viet-nam
Scott:74
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):26 x 36
1957-10-26-c-A16-tem-vnch-quoc-hoi-viet-nam
Scott:75
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 36
1957-10-26-d-A16-tem-vnch-quoc-hoi-viet-nam
Scott:76
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):26 x 36
1957-10-26-e-A16-tem-vnch-quoc-hoi-viet-nam
Scott:77
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):26 x 36
1957-10-26-f-A16-tem-vnch-quoc-hoi-viet-nam
Scott:78
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):26 x 36

Login

Lost your password?