TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1958 .

ĐỀ CAO
NHÂN VỊ


 
Tên bộ tem:Đề cao nhân vị
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng
Ngày phát hành:26/10/1958
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành kỷ niệm Ngày Liên Hiệp Quốc.
 
1958-10-26-a-A19-tem-vnch-de-cao-nhan-vi
Scott:88
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vĩnh Phôi
1958-10-26-b-A19-tem-vnch-de-cao-nhan-vi
Scott:89
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vĩnh Phôi
1958-10-26-c-A19-tem-vnch-de-cao-nhan-vi
Scott:90
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vĩnh Phôi
1958-10-26-d-A19-tem-vnch-de-cao-nhan-vi
Scott:91
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vĩnh Phôi

Login

Lost your password?