TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1958 .

TẾT NHI ĐỒNG


 
Tên bộ tem:Tết Nhi đồng
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:5
Tổng giá mặt tem (VNĐ):9 đồng 80 xu
Ngày phát hành:27/09/1958
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành kỷ niệm Tết Nhi đồng năm 1958.
 
1958-09-27-a-A18-tem-vnch-tet-nhi-dong
Scott:83
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Nga
1958-09-27-b-A18-tem-vnch-tet-nhi-dong
Scott:84
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Nga
1958-09-27-c-A18-tem-vnch-tet-nhi-dong
Scott:85
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Nga
1958-09-27-d-A18-tem-vnch-tet-nhi-dong
Scott:86
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Nga
1958-09-27-e-A18-tem-vnch-tet-nhi-dong
Scott:87
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Nga

Login

Lost your password?