TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1958 .

UNESCO


 
Tên bộ tem:UNESCO
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 50 xu
Ngày phát hành:03/11/1958
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp khánh thành trụ sở cơ quan Giáo dục - Khoa học - Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Paris, Pháp.
 
1958-11-03-a-A20-tem-vnch-ky-niem-ngay-khanh-thanh-tru-so-unesco-tai-paris
Scott:92
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):30 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Chí Hùng
1958-11-03-b-A20-tem-vnch-ky-niem-ngay-khanh-thanh-tru-so-unesco-tai-paris
Scott:93
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):30 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Chí Hùng
1958-11-03-c-A20-tem-vnch-ky-niem-ngay-khanh-thanh-tru-so-unesco-tai-paris
Scott:94
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):30 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Chí Hùng
1958-11-03-d-A20-tem-vnch-ky-niem-ngay-khanh-thanh-tru-so-unesco-tai-paris
Scott:95
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):30 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Chí Hùng

Login

Lost your password?