TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

CẢI CÁCH
ĐIỀN ĐỊA


 
Tên bộ tem:Cải cách điền địa
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 70 xu
Ngày phát hành:07/07/1959
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1959-07-07-a-A26-tem-vnch-cai-cach-dien-dia
Scott:112
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1959-07-07-b-A26-tem-vnch-cai-cach-dien-dia
Scott:113
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1959-07-07-c-A26-tem-vnch-cai-cach-dien-dia
Scott:114
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1959-07-07-d-A26-tem-vnch-cai-cach-dien-dia
Scott:115
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê

Login

Lost your password?