TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

DINH
ĐỘC LẬP


 
Tên bộ tem:Dinh Độc Lập
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):2 đồng 50 xu
Ngày phát hành:07/09/1959
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp 5 năm ngày thu hồi Dinh Độc Lập.
 
1959-09-07-a-A24-tem-vnch-dinh-doc-lap-sai-gon
Scott:103
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp Dinh Độc Lập cũ (Sài Gòn)
1959-09-07-b-A24-tem-vnch-dinh-doc-lap-sai-gon
Scott:104
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp Dinh Độc Lập cũ (Sài Gòn)

Login

Lost your password?