TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

ĐƯỜNG
XE LỬA
XUYÊN VIỆT


 
Tên bộ tem:Đường xe lửa xuyên Việt
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:07/08/1959
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành kỷ niệm ngày khánh thành đường xe lửa xuyên Việt, Sài Gòn - Đông Hà.
 
1959-08-07-a-A27-tem-vnch-duong-xe-lua-xuyen-viet
Scott:116
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Huỳnh Văn Phụng
1959-08-07-b-A27-tem-vnch-duong-xe-lua-xuyen-viet
Scott:117
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Huỳnh Văn Phụng
1959-08-07-c-A27-tem-vnch-duong-xe-lua-xuyen-viet
Scott:118
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Huỳnh Văn Phụng
1959-08-07-d-A27-tem-vnch-duong-xe-lua-xuyen-viet
Scott:119
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Huỳnh Văn Phụng

Login

Lost your password?