TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

HỌP BẠN
HƯỚNG ĐẠO
TOÀN QUỐC


 
Tên bộ tem:Họp bạn Hướng đạo toàn quốc
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):35 đồng
Ngày phát hành:25/12/1959
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp Họp bạn Hướng đạo toàn quốc tại Quốc gia lâm viên Trảng Bom (Biên Hòa).
 
1959-12-25-a-A29-tem-vnch-hop-ban-huong-dao-toan-quoc
Scott:124
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Thái Văn Ngôn
1959-12-25-b-A29-tem-vnch-hop-ban-huong-dao-toan-quoc
Scott:125
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Thái Văn Ngôn
1959-12-25-c-A29-tem-vnch-hop-ban-huong-dao-toan-quoc
Scott:126
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Thái Văn Ngôn
1959-12-25-d-A29-tem-vnch-hop-ban-huong-dao-toan-quoc
Scott:127
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Thái Văn Ngôn

Login

Lost your password?