TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

KỶ NIỆM
HAI BÀ TRƯNG


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm Hai Bà Trưng
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 50 xu
Ngày phát hành:14/03/1959
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp Lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng
 
1959-03-14-a-A25-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:108
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Gia Trí
1959-03-14-b-A25-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:109
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Gia Trí
1959-03-14-c-A25-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:110
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Gia Trí
1959-03-14-d-A25-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:111
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Gia Trí

Login

Lost your password?