TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

VIỆN
BẢO TÀNG
SÀI GÒN


 
Tên bộ tem:Viện Bảo tàng Sài Gòn
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):5 đồng 40 xu
Ngày phát hành:16/02/1959
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Nhân dịp Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc Việt Nam họp tại Sài Gòn trong những ngày 16, 17 và 18-2-1959
 
1959-02-16-a-A24-tem-vnch-vien-bao-tang-quoc-gia-sai-gon
Scott:102
Giá mặt (VNĐ): 40 xu
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn
1959-02-16-b-A24-tem-vnch-vien-bao-tang-quoc-gia-sai-gon
Scott:106
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn

Login

Lost your password?