TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

BÀI LAO


 
Tên bộ tem:Bài Lao
Loại tem:Phụ thu
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng + 50 xu
Ngày phát hành:01/08/1960
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Thông tin khác:Phát hành nhân ngày Bài Lao quốc gia. Mỗi tem có phụ thu 50 xu để giúp Viện Bài Lao.
 
1960-08-01-SP2-tem-vnch-bai-lao
Scott:B3
Giá mặt (VNĐ):3 đồng + 50 xu
Kích thước (mm):40 x 30
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp tại Chẩn y viện Bài Lao Sài Gòn

Login

Lost your password?