TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

ĐỆ NGŨ
CHU NIÊN
CỘNG HÒA


 
Tên bộ tem:Đệ ngũ chu niên Cộng hòa
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 50 xu
Ngày phát hành:26/10/1960
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên đệ nhất VNCH.
 
1960-10-26-a-A35-tem-vnch-de-ngu-chu-nien-cong-hoa
Scott:146
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 38
Họa sĩ thiết kế:Shen Yung Ling (Đài Loan)
1960-10-26-b-A35-tem-vnch-de-ngu-chu-nien-cong-hoa
Scott:147
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 38
Họa sĩ thiết kế:Shen Yung Ling (Đài Loan)
1960-10-26-c-A35-tem-vnch-de-ngu-chu-nien-cong-hoa
Scott:148
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25 x 38
Họa sĩ thiết kế:Shen Yung Ling (Đài Loan)
1960-10-26-d-A35-tem-vnch-de-ngu-chu-nien-cong-hoa
Scott:149
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):25 x 38
Họa sĩ thiết kế:Shen Yung Ling (Đài Loan)

Login

Lost your password?