TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

HÀNG KHÔNG
BƯU CHÍNH


 
Tên bộ tem:Hàng không bưu chính
Loại tem:Hàng không
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):20 đồng
Ngày phát hành:20/12/1960
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu & 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1960-12-20-a-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-phuong-hoang-mang-tho

Phượng hoàng mang thơ

Scott:C11-C14
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Hoàng Kế
1960-12-20-b-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-phuong-hoang-mang-tho

Phượng hoàng mang thơ

Scott:C11-C14
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Hoàng Kế
1960-12-20-c-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-phuong-hoang-mang-tho

Phượng hoàng mang thơ

Scott:C11-C14
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Hoàng Kế
1960-12-20-d-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-phuong-hoang-mang-tho

Phượng hoàng mang thơ

Scott:C11-C14
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Hoàng Kế

Login

Lost your password?