TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

KHU TRÙ MẬT


 
Tên bộ tem:Khu trù mật
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 50 xu
Ngày phát hành:07/07/1960
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Diễn tả quang cảnh tổng quát của một Khu Trù Mật kiểu mẫu.
 
1960-07-07-a-A33-tem-vnch-khu-tru-mat
Scott:140
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trần Xuân Vinh
1960-07-07-b-A33-tem-vnch-khu-tru-mat
Scott:141
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trần Xuân Vinh
1960-07-07-c-A33-tem-vnch-khu-tru-mat
Scott:142
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trần Xuân Vinh
1960-07-07-d-A33-tem-vnch-khu-tru-mat
Scott:143
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trần Xuân Vinh

Login

Lost your password?