TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

KỶ NIỆM
HỒNG THẬP TỰ


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm Hồng Thập Tự
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):14 đồng
Ngày phát hành:08/05/1960
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành kỷ niệm đệ bách chu niên ngày Hồng Thập Tự Quốc tế.

Ông Henry Dunant, sáng lập viên Hồng Thập Tự Quốc Tế.
 
1960-05-08-a-A32-tem-vnch-ky-niem-hong-thap-tu-Henry-Dunant

Henry Dunant (1828 - 1910)

Scott:136
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Ngà
1960-05-08-b-A32-tem-vnch-ky-niem-hong-thap-tu-Henry-Dunant

Henry Dunant (1828 - 1910)

Scott:137
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Ngà
1960-05-08-c-A32-tem-vnch-ky-niem-hong-thap-tu-Henry-Dunant

Henry Dunant (1828 - 1910)

Scott:138
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Ngà
1960-05-08-d-A32-tem-vnch-ky-niem-hong-thap-tu-Henry-Dunant

Henry Dunant (1828 - 1910)

Scott:139
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thị Ngà

Login

Lost your password?