TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

KỶ NIỆM
LUẬT
GIA ĐÌNH


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm Luật Gia đình
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):8 đồng 50 xu
Ngày phát hành:02/01/1960
Ngày hết hạn:31/03/1964
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày ban hành Luật Gia đình.
 
1960-01-21-a-A30-tem-vnch-dao-luat-gia-dinh
Scott:128
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Thái Nguyên Bá
1960-01-21-b-A30-tem-vnch-dao-luat-gia-dinh
Scott:129
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Thái Nguyên Bá
template
Scott:130
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Thái Nguyên Bá
1960-01-21-d-A30-tem-vnch-dao-luat-gia-dinh
Scott:131
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Thái Nguyên Bá

Login

Lost your password?