TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

NĂM CỦA
NGƯỜI TỴ NẠN


 
Tên bộ tem:Năm của Người tỵ nạn
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 50 xu
Ngày phát hành:07/04/1960
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Ngày khai mạc tuần lễ triển lãm về “Năm Thế Giới giúp người tỵ nạn“ tại Phòng Thông Tín Đô Thành, Sài Gòn
 
1960-04-07-a-A31-tem-vnch-nam-cua-nguoi-ty-nan
Scott:132
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1960-04-07-b-A31-tem-vnch-nam-cua-nguoi-ty-nan
Scott:133
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1960-04-07-c-A31-tem-vnch-nam-cua-nguoi-ty-nan
Scott:134
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1960-04-07-d-A31-tem-vnch-nam-cua-nguoi-ty-nan
Scott:135
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?