TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

CẢI TIẾN
NÔNG THÔN


 
Tên bộ tem:Cải tiến nông thôn
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):13 đồng 50 xu
Ngày phát hành:11/12/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu và 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1961-12-11-a-A44-tem-vnch-cai-tien-nong-thon
Scott:181
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Hoàng Nhật Tân
1961-12-11-b-A44-tem-vnch-cai-tien-nong-thon
Scott:182
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Hoàng Nhật Tân
1961-12-11-c-A44-tem-vnch-cai-tien-nong-thon
Scott:183
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Hoàng Nhật Tân
1961-12-11-d-A44-tem-vnch-cai-tien-nong-thon
Scott:184
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Hoàng Nhật Tân

Login

Lost your password?