TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

KỶ NIỆM
NĂM THỨ 15
NGÀY THÀNH LẬP
UNESCO


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm năm thứ 15 ngày thành lập UNESCO
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):8 đồng
Ngày phát hành:04/11/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1961-11-04-a-A43-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-thanh-lap-unesco-khue-van-cac

Khuê Văn Các

Scott:178
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh
1961-11-04-b-A43-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-thanh-lap-unesco-khue-van-cac

Khuê Văn Các

Scott:179
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh
1961-11-04-c-A43-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-thanh-lap-unesco-khue-van-cac

Khuê Văn Các

Scott:180
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh

Login

Lost your password?