TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

NHIỆM KỲ II
TỔNG THỐNG VÀ
PHÓ TỔNG THỐNG
VNCH


 
Tên bộ tem:Nhiệm kỳ II Tổng thống và Phó Tổng thống VNCH
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):7 đồng 50 xu
Ngày phát hành:29/04/1961
Ngày hết hạn:31/12/1963
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
template
Scott:158
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1961-04-29-b-A38-tem-vnch-nhiem-ky-2-tong-thong-ngo-dinh-diem-va-pho-tong-thong-viet-nam-cong-hoa
Scott:159
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1961-04-29-c-A38-tem-vnch-nhiem-ky-2-tong-thong-ngo-dinh-diem-va-pho-tong-thong-viet-nam-cong-hoa
Scott:160
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1961-04-29-d-A38-tem-vnch-nhiem-ky-2-tong-thong-ngo-dinh-diem-va-pho-tong-thong-viet-nam-cong-hoa
Scott:161
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp

Login

Lost your password?