TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

THANH NIÊN


 
Tên bộ tem:Thanh niên
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:07/07/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1961-07-07-a-A39-tem-vnch-thanh-nien-va-the-thao

Thanh niên và Thể thao

Scott:162
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trương Văn Phát
1961-07-07-b-A39-tem-vnch-thanh-nien-va-the-thao

Thanh niên và Thể thao

Scott:163
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trương Văn Phát
1961-07-07-c-A39-tem-vnch-thanh-nien-va-the-thao

Thanh niên và Thể thao

Scott:164
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trương Văn Phát
1961-07-07-d-A39-tem-vnch-thanh-nien-va-the-thao

Thanh niên và Thể thao

Scott:165
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Trương Văn Phát

Login

Lost your password?