TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

XA LỘ
SÀI GÒN -
BIÊN HÒA


 
Tên bộ tem:Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):8 đồng 50 xu
Ngày phát hành:28/07/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Tem được phát hành sau 3 tháng khánh thành xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa.
 
1961-07-28-a-A40-tem-vnch-xa-lo-sai-gon-bien-hoa-cau-dong-nai

Cầu Đồng Nai

Scott:166
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ của Phái bộ viện trợ kinh tế Hoa Kỳ (USOM)
1961-07-28-b-A40-tem-vnch-xa-lo-sai-gon-bien-hoa-cau-dong-nai

Cầu Đồng Nai

Scott:167
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ của Phái bộ viện trợ kinh tế Hoa Kỳ (USOM)
1961-07-28-c-A40-tem-vnch-xa-lo-sai-gon-bien-hoa-cau-dong-nai

Cầu Đồng Nai

Scott:168
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ của Phái bộ viện trợ kinh tế Hoa Kỳ (USOM)
1961-07-28-d-A40-tem-vnch-xa-lo-sai-gon-bien-hoa-cau-dong-nai

Cầu Đồng Nai

Scott:169
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ của Phái bộ viện trợ kinh tế Hoa Kỳ (USOM)

Login

Lost your password?