TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1962 .

ẤP CHIẾN LƯỢC


 
Tên bộ tem:Ấp chiến lược
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:26/10/1962
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1962-10-26-a-A48-tem-vnch-ap-chien-luoc
Scott:197
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1962-10-26-b-A48-tem-vnch-ap-chien-luoc
Scott:198
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1962-10-26-c-A48-tem-vnch-ap-chien-luoc
Scott:199
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1962-10-26-d-A48-tem-vnch-ap-chien-luoc
Scott:200
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?