TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1962 .

DIỆT TRỪ
SỐT RÉT


 
Tên bộ tem:Diệt trừ sốt rét
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):9 đồng 50 xu
Ngày phát hành:07/04/1962
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân Ngày Y tế Quốc tế, hưởng ứng chương trình phát hành tem kỷ niệm Chiến dịch diệt trừ sốt rét do Tổ chức Y tế Quốc tế khuyến nghị. 
 
1962-04-07-a-A45-tem-vnch-diet-tru-sot-ret
Scott:185
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1962-04-07-b-A45-tem-vnch-diet-tru-sot-ret
Scott:186
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1962-04-07-c-A45-tem-vnch-diet-tru-sot-ret
Scott:187
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1962-04-07-d-A45-tem-vnch-diet-tru-sot-ret
Scott:188
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?