TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

15 NĂM
TUYÊN NGÔN
QUỐC TẾ
NHÂN QUYỀN


 
Tên bộ tem:15 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 70 xu
Ngày phát hành:10/12/1963
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp kỷ niệm năm thứ 15 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền.
 
1963-12-10-a-A55-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:223
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-12-10-b-A55-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:224
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-12-10-c-A55-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:225
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-12-10-d-A55-tem-vnch-ky-niem-nam-thu-15-ngay-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:226
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?