TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

CHIẾN DỊCH
THẾ GIỚI
CHỐNG NẠN ĐÓI


 
Tên bộ tem:Chiến dịch Thế giới chống nạn đói
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):9 đồng 50 xu
Ngày phát hành:21/03/1963
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1963-03-21-a-A51-tem-vnch-chien-dich-the-gioi-chong-nan-doi
Scott:207
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-03-21-b-A51-tem-vnch-chien-dich-the-gioi-chong-nan-doi
Scott:208
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-03-21-c-A51-tem-vnch-chien-dich-the-gioi-chong-nan-doi
Scott:209
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-03-21-d-A51-tem-vnch-chien-dich-the-gioi-chong-nan-doi
Scott:210
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?