TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1964 .

BÃI BIỂN
HÀ TIÊN


 
Tên bộ tem:Bãi biển Hà Tiên
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng 20 xu
Ngày phát hành:07/09/1964
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
 
1964-09-07-a-A60-tem-vnch-bai-bien-ha-tien
Scott:242
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-09-07-b-A60-tem-vnch-bai-bien-ha-tien
Scott:243
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?