TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1964 .

HỆ THỐNG
THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM


 
Tên bộ tem:Hệ thống thủy điện Danhim
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 40 xu
Ngày phát hành:15/01/1964
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1964-01-15-a-A56-tem-vnch-he-thong-thuy-dien-da-nhim
Scott:227
Giá mặt (VNĐ): 40 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-01-15-b-A56-tem-vnch-he-thong-thuy-dien-da-nhim
Scott:228
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-01-15-c-A56-tem-vnch-he-thong-thuy-dien-da-nhim
Scott:229
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-01-15-d-A56-tem-vnch-he-thong-thuy-dien-da-nhim
Scott:230
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?