TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1964 .

KỶ NIỆM
NGÀY CÁCH MẠNG
1-11-1963


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm ngày Cách mạng 01-11-1963
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):4 đồng 30 xu
Ngày phát hành:01/11/1964
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Cách mạng 01-11-1963.
 
1964-11-01-a-A61-tem-vnch-ky-niem-ngay-cach-mang-1-11-1963
Scott:244
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-11-01-b-A61-tem-vnch-ky-niem-ngay-cach-mang-1-11-1963
Scott:245
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Võ Tấn Tài
1964-11-01-c-A61-tem-vnch-ky-niem-ngay-cach-mang-1-11-1963
Scott:246
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri

Login

Lost your password?