TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1964 .

NGUYÊN TỬ LỰC
PHỤNG SỰ
HÒA BÌNH


 
Tên bộ tem:Nguyên tử lực phụng sự hòa bình
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 30 xu
Ngày phát hành:03/02/1964
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1964-02-03-a-A57-tem-vnch-nguyen-tu-luc-phung-su-hoa-binh
Scott:231
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):26 x 38
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-02-03-b-A57-tem-vnch-nguyen-tu-luc-phung-su-hoa-binh
Scott:232
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):26 x 38
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-02-03-c-A57-tem-vnch-nguyen-tu-luc-phung-su-hoa-binh
Scott:233
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):26 x 38
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-02-03-d-A57-tem-vnch-nguyen-tu-luc-phung-su-hoa-binh
Scott:234
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):26 x 38
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?