TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1964 .

THỐNG NHẤT


 
Tên bộ tem:Thống nhất
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):2 đồng 30 xu
Ngày phát hành:20/07/1964
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1964-07-20-a-A59-tem-vnch-thong-nhat
Scott:239
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-07-20-b-A59-tem-vnch-thong-nhat
Scott:240
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-07-20-c-A59-tem-vnch-thong-nhat
Scott:241
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?