TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1965 .

ĐẠI HỌC
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Đại học Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 50 xu
Ngày phát hành:15/10/1965
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Bộ Tài chính Nhật Bản (Tokyo)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1965-10-15-a-A68-tem-vnch-dai-hoc-viet-nam
Scott:266
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Trần Văn Được
1965-10-15-b-A68-tem-vnch-dai-hoc-viet-nam
Scott:267
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Trần Văn Được
1965-10-15-c-A68-tem-vnch-dai-hoc-viet-nam
Scott:268
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Trần Văn Được
1965-10-15-d-A68-tem-vnch-dai-hoc-viet-nam
Scott:269
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):36 x 26
Họa sĩ thiết kế:Trần Văn Được

Login

Lost your password?