TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1965 .

NĂM
HỢP TÁC
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Năm Hợp tác Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng
Ngày phát hành:26/06/1965
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc (26-06-1945 - 26-06-1965).
 
1965-06-26-a-A66-tem-vnch-nam-hop-tac-quoc-te
Scott:258
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1965-06-26-b-A66-tem-vnch-nam-hop-tac-quoc-te
Scott:259
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1965-06-26-c-A66-tem-vnch-nam-hop-tac-quoc-te
Scott:260
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?