TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1965 .

PHẬT GIÁO


 
Tên bộ tem:Phật giáo
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):5 đồng
Ngày phát hành:15/05/1965
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu & 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1965-05-15-a-A65-tem-vnch-phat-giao-lua-tu-bi

Lửa từ bi

Scott:255
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thương Ân
1965-05-15-b-A65-tem-vnch-phat-giao-hoa-sen-va-ban-do-the-gioi

Hoa Sen và bản đồ Thế giới

Scott:256
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):40 x 31
Họa sĩ thiết kế:Vũ Thành Long
1965-05-15-c-A65-tem-vnch-phat-giao-banh-xe-phap-luan-va-co-phat-giao-the-gioi

Bánh xe Pháp luân và cờ Phật giáo Thế giới

Scott:257
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê

Login

Lost your password?