TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

ÂM NHẠC
CỔ ĐIỂN


 
Tên bộ tem:Âm nhạc cổ điển
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):15 đồng
Ngày phát hành:28/09/1966
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu & 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Mẫu Scott 288 được phát hành lại cỡ nhỏ ngày 15-12-1967, dùng làm tem cuộn bán bằng máy tự động. Cũng được bán thành tập, mỗi tập 10 tem, giá 30 đ.
 
1966-09-28-a-A75-tem-vnch-am-nhac-co-dien-viet-nam-dan-co

Đàn Cò

Scott:287
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Văn Châu
1966-09-28-b-A75-tem-vnch-am-nhac-co-dien-viet-nam-dan-thap-luc

Đàn Thập lục

Scott:288
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Trọng
1966-09-28-c-A75-tem-vnch-am-nhac-co-dien-viet-nam-dan-nguyet

Đàn Nguyệt

Scott:289
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Thành
1966-09-28-d-A75-tem-vnch-am-nhac-co-dien-viet-nam-ong-tieu

Ống Tiêu

Scott:290
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Lệ

Login

Lost your password?