TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

ĐÀI VI BA
SÀI GÒN


 
Tên bộ tem:Đài vi ba Sài Gòn
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):7 đồng
Ngày phát hành:24/04/1966
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày khánh thành Đài vi ba Sài Gòn.
 
1966-04-24-a-A71-tem-vnch-dai-vi-ba-sai-gon
Scott:276
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1966-04-24-b-A71-tem-vnch-dai-vi-ba-sai-gon
Scott:277
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc

Login

Lost your password?