TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

TẾT
TRUNG NGUYÊN


 
Tên bộ tem:Tết Trung Nguyên
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:30/08/1966
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1966-08-30-a-A74-tem-vnch-tet-trung-nguyen
Scott:283
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Hiền
1966-08-30-b-A74-tem-vnch-tet-trung-nguyen
Scott:284
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Ngọc Tăng
1966-08-30-c-A74-tem-vnch-tet-trung-nguyen
Scott:285
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Hữu Châu
1966-08-30-d-A74-tem-vnch-tet-trung-nguyen
Scott:286
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Uyên

Login

Lost your password?