TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

VIỆN TRỢ
CỦA THẾ GIỚI
TỰ DO CHO
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Viện trợ của thế giới tự do cho Việt Nam
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):13 đồng
Ngày phát hành:22/06/1966
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1966-06-22-a-A72-tem-vnch-vien-tro-cua-the-gioi-tu-do-cho-viet-nam
Scott:278
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Tranh vẽ của Bộ Thông tin
1966-06-22-b-A72-tem-vnch-vien-tro-cua-the-gioi-tu-do-cho-viet-nam
Scott:279
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Tranh vẽ của Bộ Thông tin
1966-06-22-c-A72-tem-vnch-vien-tro-cua-the-gioi-tu-do-cho-viet-nam
Scott:280
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Tranh vẽ của Bộ Thông tin

Login

Lost your password?