TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

VIỆT NAM
ĐẤU TRANH
VÀ XÂY DỰNG


 
Tên bộ tem:Việt Nam đấu tranh và xây dựng
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):9 đồng 30 xu
Ngày phát hành:01/11/1966
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu & 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in chi nhánh của hãng Thomas de la Rue Staderini Carte Valori (Ý)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1966-11-01-a-A77-tem-vnch-viet-nam-dau-tranh-va-xay-dung
Scott:294
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Lê Thành Lâm
1966-11-01-b-A77-tem-vnch-viet-nam-dau-tranh-va-xay-dung
Scott:295
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Uyên
1966-11-01-c-A77-tem-vnch-viet-nam-dau-tranh-va-xay-dung
Scott:296
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1966-11-01-d-A77-tem-vnch-viet-nam-dau-tranh-va-xay-dung
Scott:297
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh

Login

Lost your password?