TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

CÁC LOẠI
TRÁI CÂY


 
Tên bộ tem:Các loại Trái cây
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):25 đồng
Ngày phát hành:12/01/1967
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-01-12-a-A80-tem-vnch-cac-loai-trai-cay-trai-dieu

Trái Điều

Scott:301
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Bùi Hữu Dũng
1967-01-12-b-A80-tem-vnch-cac-loai-trai-cay-trai-kho-qua

Trái Khổ qua

Scott:302
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Hồ Văn Vàng
1967-01-12-c-A80-tem-vnch-cac-loai-trai-cay-trai-mang-cau

Trái Mãng cầu

Scott:303
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Lê Minh Ngữ
1967-01-12-d-A80-tem-vnch-cac-loai-trai-cay-trai-cau

Trái Cau

Scott:304
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?