TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

CHÍ SĨ
TIỀN BỐI


 
Tên bộ tem:Chí sĩ tiền bối
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):21 đồng
Ngày phát hành:24/03/1967
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhóm de la Rue Staderini Carte Valori (Ý)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-03-24-a-A81-tem-vnch-chi-si-tien-boi-phan-boi-chau

Phan Bội Châu (1867 - 1940)

Scott:305
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1967-03-24-b-A81-tem-vnch-chi-si-tien-boi-phan-chau-trinh

Phan Châu Trinh (1871 - 1926)

Scott:306
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê

Login

Lost your password?