TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

CỔ NHẠC
VIỆT NAM
(phát hành
lần 2)


 
Tên bộ tem:Cổ nhạc Việt Nam
(phát hành lần 2)
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng
Ngày phát hành:15/12/1967
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp Lễ xuất phát Bưu cục lưu động và sử dụng máy bán tem và ngày đầu tiên của Chiến dịch Bưu điện phục vụ dân chúng.
Mẫu Scott 288 được in lại cỡ nhỏ thành mẫu Scott 290A, dùng làm tem cuộn bán bằng máy tự động. Cũng được bán thành tập, mỗi tập 10 tem, giá 30 đ.
 
1967-12-15-tem-vnch-co-nhac-viet-nam
Scott:290A
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):23 x 17
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Trọng

Login

Lost your password?