TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

ĐÁM CƯỚI
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Đám cưới Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng
Ngày phát hành:18/09/1967
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhóm de la Rue Staderini Carte Valori (Ý)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-09-18-A85-tem-vnch-dam-cuoi-viet-nam
Scott:315
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?