TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

LIONS
INTERNATIONAL
(1917 - 1967)


 
Tên bộ tem:LIONS International (1917 - 1967)
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng
Ngày phát hành:05/12/1967
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-12-05-A90-tem-vnch-ky-niem-de-ngu-thap-chu-nien-hiep-hoi-Lions-International
Scott:320
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 51
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc

Login

Lost your password?