TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

VIỆN
VĂN HÓA


 
Tên bộ tem:Viện Văn hóa
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:27/10/1967
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhóm de la Rue Staderini Carte Valori (Ý)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành để kỷ niệm ngày thành lập Viện Văn hóa Việt Nam.
 
1967-10-27-A86-tem-vnch-ky-niem-ngay-thanh-lap-vien-van-hoa
Scott:316
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?