TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

NĂM QUỐC TẾ
NHÂN QUYỀN


 
Tên bộ tem:Năm Quốc tế Nhân quyền
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):26 đồng
Ngày phát hành:10/12/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-12-10-a-A96-tem-vnch-nam-quoc-te-nhan-quyen
Scott:335
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Họa sĩ do Ủy Hội Quốc gia UNESCO Việt Nam chọn
1968-12-10-b-A96-tem-vnch-nam-quoc-te-nhan-quyen
Scott:336
Giá mặt (VNĐ):16 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?