TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

XÂY DỰNG
NÔNG THÔN


 
Tên bộ tem:Xây dựng nông thôn
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):40 đồng
Ngày phát hành:26/01/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-01-26-a-A92-tem-vnch-xay-dung-nong-thon
Scott:322
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Bùi Hữu Hạnh
1968-01-26-b-A92-tem-vnch-xay-dung-nong-thon
Scott:323
Giá mặt (VNĐ):9 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Đức Tuấn
1968-01-26-c-A92-tem-vnch-xay-dung-nong-thon
Scott:324
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Công Tâm
1968-01-26-d-A92-tem-vnch-xay-dung-nong-thon
Scott:325
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri

Login

Lost your password?