TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

PHỤ NỮ
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Phụ nữ Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):25 đồng 50 xu
Ngày phát hành:23/03/1969
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhóm de la Rue Staderini Carte Valori (Ý)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-03-23-a-A100-tem-vnch-phu-nu-viet-nam
Scott:343
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Bùi Văn Kỳ
1969-03-23-b-A100-tem-vnch-phu-nu-viet-nam
Scott:344
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Thăng
1969-03-23-c-A100-tem-vnch-phu-nu-viet-nam
Scott:345
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1969-03-23-d-A100-tem-vnch-phu-nu-viet-nam
Scott:346
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?