TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

TỔNG ĐỘNG VIÊN


 
Tên bộ tem:Tổng động viên
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):19 đồng 50 xu
Ngày phát hành:20/09/1969
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-09-20-a-A107-tem-vnch-tong-dong-vien
Scott:358
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1969-09-20-b-A107-tem-vnch-tong-dong-vien
Scott:359
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1969-09-20-c-A107-tem-vnch-tong-dong-vien
Scott:360
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Quế
1969-09-20-d-A107-tem-vnch-tong-dong-vien
Scott:361
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Hồ Vũ Nam

Login

Lost your password?